Skrbimo za varno življenje in premoženje

Društvo je opremljeno po kategorizaciji za V. kategorijo PGD. Vozni park je na novo posodobljen z GVC 24/50 Man ki je namenjen za posredovanje ob požarih. GVC 16/25 Man,  in GVC 16/25 Mercedes Atego pa sta namenjena za posredovanje ob prometnih in tehničnih nesrečah. Društvo je usposobljeno za posredovanje pri požarih, tehničnih nesrečah in naravnih nesrečah, ter reševanje in gašenje iz višin. Opravlja pa tudi naloge širšega pomena iz koncesije za prometne nesreče in nesreče z nevarnimi snovmi od leta 1997.

Oprema:
–    zaščitne obleke – Bristol, TexPort PBI
–    zaščitni škornji – Rosenbauer, Haix, Fal
–    zaščitne rokavice – Bristol, Rosenbauer
–    zaščitna čelada – Rosenbauer, Casco
–    izolirni dihalni aparati – Drëger, Auer, Sabre, Racal
–    plinotesne obleke
–    zaščitne obleke za visoko temperaturo
–    gasilski pasovi
–    doskočnica 3×3
–    pnevmatsko orodje – Sava
–    hidravljično orodje – Lukas
–    črpalka za nevarne snovi – Depa-ELRO
–    muljna črpalka – MAST
–    priprava za reševanje iz globin in višin – RollGlis
–    motorne in elektročrpalke ter druga obvezna oprema…

V gasilski organizaciji uporabljamo sistem radijskih zvez ZARE. Naše društvo deluje na 21 kanalu, z rezervnim kanalom 20. Na teh kanalih poteka komunikacija med vsemi enotami v gasilski zvezi Slovenska Bistrica, štabom CZ Slovenska Bistrica in ReCo Maribor.