Skrbimo za varno življenje in premoženje

Kdo je gasilec?

Operativni gasilec (to je gasilec, ki sme izvajati naloge zaščite in reševanja pri nesrečah), je oseba ki izpolnjuje naslednje pogoje:

Je strokovno usposobljena (ima opravljen začetni in nadaljevalni tečaj za gasilca)

 

  • -Je psihofizično sposobna opravljati operativne naloge (opravljen zdravniški pregled)
  • -Ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje
  • -je stara 18-63 let (moški) ali 18-50 let (ženske).
  •  

Usposabljanje prostovoljnih gasilcev se začne že v zgodnji mladosti, ko se otroci s 6 leti včlanijo v naše društvo, ter tako spoznajo z delom gasilcev in otroškimi tekmovanji.
Naslednja stopnja so mladinci v starosti 12 do 16 let, ki že lahko opravljajo naloge primerne njihovi starosti in sposobnostim.
S 16-im letom pa so mladinci že pripravljeni na resnejše delo in postanejo pripravniki. V času pripravništva lahko sodelujejo v gasilskih intervencijah in opravljajo dela, ki ustrezajo programu pripravništva in niso smrtno ali zdravju nevarna. Dela opravljajo pod nadzorom inštruktorjev po predhodnem pisnem soglasju njihovih staršev. V času pripravništva mladinci opravijo najprej začetni tečaj za operativnega gasilca, po preteku enega leta pa še nadaljevalni tečaj za operativnega gasilca. Ko tako usposobljen član doseže starost 18 let, lahko brez omejitev sodeluje na vseh intervencijah skupaj z ostalimi, po stažu izkušenejšimi člani.
V primeru, da starost 18. let že dosegaš, se lahko včlaniš v naše društvo in pristopiš direktno k začetnemu in leto kasneje še nadaljevalnemu tečaju za gasilca (sodelovanje v mladinskih vrstah ni pogoj).
Prehod operativnega člana v naše društvo. Predhodno je potrebno izpolnit vse zahteve v društvu iz katerega se prenaša članstvo. V društvo zaprosite za matični list, katerega prinesete na vpis. Za vpis se lahko dogovorite s poveljnikom ali pa pridete na uradne ure.

 

 

Kako vzpostaviti kontakt?

  • nas obiščeš na dnevu odprtih vrat, rednih tedenskih vajah, na delovnih akcijah
  • uporabiš kontaktni obrazec ali obiščeš nas v času uradnih ur